Cải xoăn

42.000 

Cải xoăn bảo vệ cơ thể với các bệnh ung thư và bảo vệ sức khỏe hệ tim mạch, tuy nhiên kết quả giữa những nghiên cứu khác nhau thường không thống nhất

Mô tả