In

Nông sản

Việt Nam là một quốc gia có ưu thế về nông nghiệp với nguồn cây trái đa dạng. Không chỉ có mục tiêu phát triển nền kinh tế, mà sức khoẻ của người tiêu dùng, quý khách hàng của nhà Kim’s cũng rất quan trọng. Bởi thế nên, nguồn thực phẩm hữu cơ, rau củ, cây trái không hoá chất, được canh tác hoàn toàn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo dinh dưỡng và sức khoẻ cho người tiêu dùng là điều mà nhà Kim’s luôn hướng đến.